VVS - Ventilation

Smedager ApS installerer og indregulerer ventilationsanlæg til enfamilieshuse.

Der er flere fordele ved at vælge at installere et ventilationsanlæg.

Du genanvender den varme luft, som ventileres ud gennem veksleren i ventilationsaggregatet, og varmer den nye friske luft op med den gamle luft ved hjælp af veksleren. Det er muligt at genanvende op til 90 % af varmen, som ventileres ud gennem et genvindingsanlæg, hvorimod hvis du lufter ud på normal vis, ved at lukke vinduerne op, genanvender du 0 %.

Vi forhandler ventilationsanlæg fra Nilan, og bruger armaturer fra Lindab. Begge er danske virksomheder som har en høj kvalitets- og driftsikkerhed.HR Offset A/S